Filmy Promocyjne

Nowoczesny i skuteczny film promocyjny, to ładny obraz, dobrze dobrana muzyka i odpowiedni lektor, a to wszystko, aby pokazać osobę, firmę lub produkt. Film promocyjny to także szybki nowoczesny montaż, który pokaże korzyści płynące z podjecia współpracy. Ta forma jest dłuższa, niż reklama, ale z reguły krótszy, niż film korporacyjny

Internet to siła

Według badań marketingowych autorytetów, w 2020 roku 70 % globalnego przekazu reklamowego będzie dostarczał Internet.
Promowanie własnej Firmy, własnego produktu na stronie www. jest zatem koniecznością. Film promocyjny dobrze zrealizowany gwarantuje najwyższą jakość i skuteczność przekazu.

NATURINO

Specjalna oferta - Filmy promocyjne dla Miast

Miasta i Gminy po przemianach ustrojowych lat dziewięćdziesiątych XX w, stały się szczególnego rodzaju towarami i przedsiębiorstwami jednocześnie. Powinny zatem funkcjonować w standardach nowoczesnego dużego przedsiębiorstwa, którego nierozerwalnym elementem jest własna promocja. Promocja, z łacińskiego - promovere, znaczy iść naprzód! Co w tym przypadku należy rozumieć jako zwiększanie wpływów budżetowych, przekładanych na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój. Zwiększenie wpływów to przede wszystkim tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy, przyciąganie inwestorów, rozwój turystyki, przyciągnięcie funduszy celowych - zagranicznych i rządowych. Powstaje zatem pytanie: Jak znaleźć się w czołówce 900 polskich miast i prawie 2,5 tys. gmin? Jak poinformować o swym istnieniu, swej wyjątkowej atrakcyjności, w tak dużej grupie potencjalnych konkurentów? Należy zdać sobie sprawę, że żadne działania centralne czy resortowe nie zastąpią profesjonalnych własnych działań Samorządu. Doskonałym narzędziem marketingowym jest w obecnej dobie Internet. Profesjonalna strona www. na pewno znajdzie uznanie inwestorów, turystów, którzy mogą z niej czerpać informacje z tzw. \\\\\\\\\\\\\\\"pierwszej ręki\\\\\\\\\\\\\\\". Doskonałym sposobem poprawiającym komunikatywność strony jest umieszczenie na niej materiałów filmowych. żadne teksty, zestawienia czy tabele nie działają w tak znaczny sposób na ludzką wyobraźnię jak film. Nic nie zastąpi tego środka przekazu w prezentacji walorów okolicznej przyrody, inwestycyjnej atrakcyjności terenów czy urbanistycznych dokonań włodarzy Miasta. Nadto wsparcie obrazów wypowiedzią samorządowych decydentów informujących widzów o wprowadzonych udogodnieniach dla inwestorów, ulgach inwestycyjnych, planach zagospodarowania lub zdobytych certyfikatach, uwiarygadnia nie tylko Samorząd ale i Miasto, Gminę. Szanowni Samorządowcy, jeżeli chcecie zwiększyć przychody Miasta, Gminy, kontaktować się z poinformowanymi, zdecydowanymi inwestorami, zaprosić jeszcze większą rzeszę turystów i skuteczniej informować i znaleźć zrozumienie mieszkańców skorzystajcie z naszej oferty. Buduj prestiż Miasta i Gminy razem z Modern Vision!

Joppol

Wodnik

Aiinvest Mieszkania w Bochni

obrady.com.pl

GLOKOR

Kontakt z nami

  • MV-Stemler Modernvision
  • Ul. Jugosłowiańska 48A/31 60-149 Poznań
  • Klaudia Cichocka
  • +48-783-702-393
  • klaudia@modernvision.com.pl
  • Krzysztof Kaźmierczak
  • +48-664-490-277
  • krzysztof@modernvision.com.pl